^
Termékek
Támogatás
Frissítés
Kapcsolat
Árlista
Kottagrafika
Link

Újdonságok Ismertető Plug-In Mire jó? Demo

 

Finale bemutató

A bemutató megtekintéséhez min. az Adobe Flash Player 8 szükséges.
Get Adobe Flash Player

 

 

A Finale program fő tulajdonságai

Ha Ön most ismerkedik a programmal, vagy frissít egy régebbi verzióról, az összes alábbi funkciót megkapja, és még ennél is többet!

Felhasználói felület és Eszközök

Dokumentum képernyő
Note & Smart Shape (hangjegy és alakzat eszköztár)
Main Tool (Fő eszköztár)
Dokumentáció és Elektronikus Súgó

 
Jellemzők és Funkciók

Zene bevitel - valós időben
Hangjegyszárak és fejek
Zene bevitel - lépésenként
Grafikai lehetőségek
Zene bevitel - lapbeolvasással (scan)
Visszajátszás
Zenei kapacitás
MIDI vezérlés
Hangjegykulcsok
Oldalterv
Hangnem és ütem jelölések
Partitúra kezelés
Szöveg
Nyomtatás
Feliratok kezelése
Fájl kompatibilitás
Akkordok és gitár jelölések
Zeneszerkesztés
 
 

 

Dokumentum képernyő

Partitúra nézet, szalag (folyamatos kotta) vagy oldalnézetben (kottasorok oldalra rendezve).
Kicsinyítés 5%-ig, vagy nagyítás 1000%-ig.
Képernyő vonalzó a partitúra elemeinek elrendezéséhez.
Több partitúra megnyitása egyszerre - ennek csak a memória szab határt.
Mindegyik ablak nézete a kívánt beállítással (oldal vagy folyamatos nézet, nagyítás).
Kivágás, másolás és beillesztés az ablakok között.
Egyszerű váltás a partitúra ablak és az egyes résznézetek között.
Egyszerű oldalváltás, vagy ugorás az első, utolsó vagy adott ütemre.
Nyolc különböző kottakészlet definiálása a kiválasztott hangszer megtekintéséhez.

 

Main Tool (Fő eszköztár)

Kottabevitel vezérlése, szerkesztés és oldalbeállítás.
"Click and Go" hangjegy bevitel azonnali valós időben vagy lépésenként.
Átmérezhető és mozdítható paletta a munkaterület beállításához.
Visszaállítási lehetőség az egyéni beállításoknak megfelelően.
Csak a kívánt, vagy az összes eszköztár megjelenítése.

 

Note & Smart Shape (Hangjegy és intelligens alakzat eszköztár)

Hangjegy eszköztár a hangjegyek, módosító jelek és szünetek beklikkeléséhez.
Intelligens alakzat eszköztár az előre definiált előadási jelek (kötőív, pedál jelölés, crescendo) elhelyezéséhez.
A fenti eszköztárak kívánság szerinti átméretezése, mozgatása; összekapcsolása, mutatása vagy elrejtése.

 

Dokumentáció és Elektronikus Súgó

Könnyű kezdeti útmutató. 
Telepítési és Oktató kézikönyv az egyszerű kezdéshez.
Átfogó, nyomtatható dokumentáció a képernyőn forró kapcsolatokkal.
Üzenő sáv a képernyőn az eszközök és használatuk azonosításához.
Gyorstalpaló oktató videók a programon belül a Finale alapfunkcióinak bemutatására.
Balloon / Windows súgó gondoskodik az azonnali segítségről.
Nyomtatott segédfüzet (Quick Reference Card) segíti az eligazodást a legáltalánosabb billentyűkombinációk és feladatok között.
Egyedülállóan szemléletes index azonosítja a legáltalánosabb kottarészeket és hivatkozik a megfelelő dokumentációra.
Partitúra összeállító Varázsló a vokális vagy hangszeres partitúrák összeállításához (kezdő hangnem, ütem, oldal méret, zenei font, tempó jelölések, ...) vagy választás a  46 előre definiált oldalterv közül.

 

Zene bevitel - valós időben

Egyszólamú dallam kottázása valós időben akusztikus hangszerrel.
Kottázás valós időben MIDI hangszer segítségével.
 
- A számítógép által adott ütemre (metronóm),
- A felhasználó ütemére gyorsítva, vagy lassítva a Finale szabadalmaztatott HyperScribe technológiájával.
Hang rögzítése játék közben, utána konvertálás hangjegyekké.
Sequencer funkció - egy sáv felvétele a többi visszahallgatása közben.
Jazz ritmusok, tempó váltások és triolák hibátlan lejegyzése.

 

Zene bevitel - lépésenként

Hangmagasság bevitele akusztikus vagy MIDI hangszerrel.
Hangmagasság bevitele nyíl vagy betű billentyűkkel.
Ütemérték kiválasztása eszköztárból, és pozícionálás egérrel.
Ütemérték kiválasztása a numerikus billentyűzetről.
Hangok beillesztése egérrel vagy nyilakkal.
Artikulációs jelek, szöveg és dinamika kiválasztása és elhelyezése.

 

Zene bevitel - lapbeolvasással (scan)

SmartScore 2 és a SharpEye programok használata lapbeolvasáshoz.
SmartScore 2 és a SharpEye fájlok közvetlen beolvasása.

 

Zenei kapacitás

Ütem érték a dupla egésztől a 128-ad hangig.
Kottavonal és ütem 32,768-ig.
Korlátlan mennyiségű hang ütemenként.
Partitúránként 4 réteg definiálása, egyenként két külön szólammal.

 

Hangjegykulcsok

16 féle előre definiált hangjegykulcs:
Treble
French violin
Alto
Baritone (C)
Tenor
Mezzo-soprano
Bass
Soprano
Percussion
Alternate percussion
Treble ottava bassa
Treble 8va
Bass ottava bassa
Bass 8va
Baritone (F)
Blank
Saját kulcsok definiálása.
Több kulcs elhelyezése egy ütemen belül.

 

Hangnem és Ütem jelölések

Hangnem és ütem jelölések könnyű megadása a Set-up Varázsló segítségével.
Standard és nem szabványos hangnemek használata.
Különböző hangnem és ütem használata a partitúrán belül.
Külön ütemérték megadása a képernyő és a hangjegyek vezérlésére.
Komplex ütemértékek megadása.
Jelölések elrejtése kívánság szerint.
Hangnem figyelmen kívül hagyása egyes sorokban (pl. ütősök).
Saját skálák és mikrotonalitás megadása.
Nyolc szabadon módosítható ütemvonal stílus.
Dupla ütemvonal automatikus elhelyezése hangnemváltáskor és záró ütemvonal a partitúra végén.

 

Szöveg

Szövegek közvetlen begépelése a kottába, vagy komplett versszakok importálása szövegfájlból egy egyszerű kattintással.
Egész sor vagy versszak egyszerre történő beillesztése egy kattintással.
Szöveg automatikus igazítása a hangjegyekhez.
Szöveg mozgatása szótagonként jobbra vagy balra.
Szöveg igazítása és tördelése globálisan vagy szótagonként.
A hangjegyközök automatikus állítása a szövegütközések elkerülésére.
Egyszerű szónyújtás.
Fontok, méretek és stílusok kívánság szerinti keverése.

 

Feliratok kezelése

Feliratok készítése és elhelyezése beépített szövegszerkesztővel.
Nagy szövegblokkok kezelése beépített szövegszerkesztővel.
Szövegek írása és szerkesztése bármelyik nézetben.
Betűtípus, méret, stílus és igazítás kezelése.
Szövegtulajdonságok független megadása kotasoronként.
Szövegek úsztatása szabálytalan grafikák körül.

 

Akkordok és Gitár jelölések

Akkord jelölések könnyű kiválasztása és elhelyezése.
MIDI hangszeren játszott akkordok automatikus felismerése és jelölése.
Akkordok automatikus megállapítása egy vagy két soron keresztül.
Saját akkordjelölések készítése (beleértve az alternatív basszus jelölést is).
Automatikus tablatúra készítés.
Fogólap séma módosítása és mentése transzponálható csoportokba.
Akkordjelölések középre, vagy balra igazítása.
Fontok, méretek és stílusok keverése a jelöléseken belül.
Különböző akkord stílusok kiválasztása (Standard, Európai, Német, Nashville A&B, Roman, Szolfézs és Skandináv.)
Az akkordjelölések automatikus transzponálása hangnemváltáskor.
Akkordjelölések visszajátszása MIDI-n keresztül.
Gitár fogólap automatikus hozzáadása.

 

Zeneszerkesztés

Több hangjegy kiválasztása szerkesztésre, akár részütemben is.
Zene beillesztése, másolása, kivágása és törlése.
A legtöbb részletre kétszer kattintva azonnal elérhető a szerkesztő mód.
Jelölések, karakterek, grafikus vagy szövegelemek átmozgatása bárhova a papíron egyszerű áthúzással.
Transzponálás, átütemezés és egyéb zenei változtatások egy paranccsal.
Artikulációs jelölések, feliratok és dinamikai jelölések kiválasztása és beillesztése.
"Intelligens artikuláció" automatikus elhelyezéssel és hangjegyszár iránnyal.
Újrakvantálási lehetőség bármely hangon a beviteli módszertől függetlenül.
Többszörös visszavonás, az utolsó mentés előtti állapotra is.
Hangjegyek és szünetek ütemeken belüli áttagolása.
Hangjegyszárak irányának egyenkénti megszabása.
Hat előre definiált, állítható kapocsjel.
Grafikus és szöveges ismétlő jelek.
Többféle transzponálási lehetőség: kromatikus, diatonikus, enharmonikus vagy modális.
Az ütem minden részletének pontos helymeghatározása.
 Ívek, crescendo és diminuendo igazítása.
Az ütközések automatikus elkerülése több réteg esetén is (soron vagy ütemen belüli kulcsok, szekundok és együtthangzások).
Előadási jelek és ütemszámok hozzáadása, és kiemelése ovális vagy négyzetes kerettel.
Kottavonalak számának megadása a soronként 0 és 100 között.
Egyedi vonalak készítése és stílusok keverése.
Saját artikulációk készítése.

 

Hangjegyszárak és fejek

Sorok közti és ütemeken áthúzódó összekötések, vastagságok, belső szünetek és mások vezérlése.
Szárak és fejek független kezelése.
Saját hangjegyfejek definiálása; a meglévők alakjának módosítása.

 

Grafikai lehetőségek

TIFF, EPS, PICT és WMF fájlok beillesztése és exportálása.
Beépített grafikus forma tervező (Shape Designer) saját zenei grafikák előállításához..
Vonalvastagság, kitöltés, csoportosítás és egyebek kezelése.
Saját grafikához visszajátszási szabály hozzárendelése.

 

Visszajátszás

Partitúra visszajátszása MIDI hangszeren, hangkártyán vagy a gép belső hangszóróján.
Hang, akkord, frazír, kiválasztott sáv vagy az egész partitúra visszajátszása.
Kotta gördítése visszajátszás közben mindkét nézetben.
Egyszerű, rögzíthető lejátszási vezérlőpult a kotta bármely szakaszának lejátszásához, hangerő és tempó állítási lehetőséggel.
Egyszerűen definiálható hangkiosztás minden sávra a legördülő General MIDI hangszerlista segítségével.
Sávonként hozzárendelhető MIDI csatorna, lejátszás, szóló, elnémítás funkció.
Egyszerűen beállítható "swing" funkció a régiók bármely részére.
Több sáv hozzárendelése ugyanazon hangzáshoz.
Ismétlések, dinamika, tempóváltások és akkord jelölések visszajátszása.
Lejátszási parancs hozzárendelése magyarázó jelekhez, szövegekhez és alakzatokhoz.
Lejátszás kottázás közben.
Az eredeti MIDI jel helyes visszajátszása (key velocity, pitchbend, rubato, stb).

 

Midi vezérlés

Automatikus General MIDI kiosztás a Set-up Varázslóval.
Különféle MIDI események szerkesztése grafikus ablakban .
Két készlet 16 MIDI csatorna és 64 hangszer definiálása.
Felvétel és visszajátszás negyed hangonként 1024 lépés felbontásban.
Nem kívánt szünetek kihagyása valós idejű bevitelnél a szünetkihagyás (Minimize Rests) funkcióval.
Több MIDI / hangszer kiosztás elmentése.

 

Oldalterv

Maximális oldalméret: 2,74 x 2,74 m (9 x 9 ft.).
Egyéni kottarendszerek oldalterve és margók megadása.
Szövegek, akkordok, kifejezések, feliratok, szöveg blokkok és más elemek mozgatása.
Az összes kottaelem egyszerű és pontos igazítása partitúra nézetben (rácsra igazítás, vezérvonalak).
Kiválasztott ütemek sorba igazítása.
Sorok beillesztése a rendszer többi elemének érintetlenül hagyásával.
Beillesztés az ütemek újraosztásával. Kottasorok távolságának könnyű állítása
Oldaltörések megadása és törlése bármelyik sornál.
Sorok behúzása és igazítása vízszintesen vagy függőlegesen.
Kotta, lap, kottarendszer, hangjegycsoport vagy szimpla hang kicsinyítése és nagyítása (5-999%).

 

Partitúra kezelés

Optimizálás - karmesteri partitúra készítése a szünetelő hangszerek kihagyásával.
Kivonatolás - szólamanyagok kigyűjtése az összes anyag oldaltervének külön állítási lehetőségével, és összevont szünetjelek automatikus készítésével.
Átirat - azonnali zongora anyag készítése.
Kibontás - dallam azonnali hangszerelése.
Partitúrák védelme automatikus mentéssel.

 

Nyomtatás

Nyomtatás Postscipt és más nyomtatókon.
Rétegek, alakzatok, partitúrák és kifejezések, artikulációk, szövegek, feliratok és akkordok színes nyomtatása.
Mellékelt zenei fontok használata: Finale Maestro, Maestro Wide, Engraver, Petrucci és Jazz.
Speciális fontkészletek használata: ütősök (Tamburo) és gitár fogólap (Seville).
Bármely más Postrscript vagy TrueType zenei font használata.
Postscript utasítások kompilálása a Finale nélküli rendszerek hatékony letöltése és nyomtatása érdekében.

 

Fájl kompatibilitás

Encore, PrintMusic és Allegro kották importálása az adatok és beállítások megtartásával.
SmartScore és MIDISCAN szkennelt zenei anyagok közvetlen beolvasása.
Standard MIDI fájlok olvasása és írása.
Fájl export EPS, TIFF és PICT formátumban teljes oldalról vagy részletről.
WMF, TIFF, EPS vagy PICT formátumú fájlok importálása.
Régebbi Finale verziók egyserű átkonvertálása az összes adat és beállítás megörzésével.
Fájlok megosztása Macintosh és Windows rendszerek között.