^
Termékek
Frissítés
Kapcsolat
Árlista
Kottagrafika
Link

Letöltés Tudásbázis Könyv Referencia Oktatás Fórum

 

Olyan szakirodalmat szeretnék ajánlani a számítógépes kottaírás iránt érdeklődők számára, amely a kottaírás lehetőségeit a Finale professzionális kottagrafikai alkalmazáson keresztül mutatja be. Az alapoktól kezdve – különböző kottapéldák segítségével – sorban megismerteti az Olvasót mindazokkal a tudnivalókkal, amelyekre munkája során szüksége lehet.
Remélem, hogy a két könyv ismeretével a felhasználó minden kérdésére megtalálja a választ és megoldást.
  • Kottakészítés a Finale 2009 programmal

Kocsis Tamás könyve nem egyszerűen hiánypótló mű, hiszen nem csupán a száraz felhasználói leírást ülteti át magyar nyelvre, hanem ezen jóval túllépve, komolyabb feladatot is felvállal: olvasmányosan oktat. Kezdve a legalapvetőbb lépésektől a bonyolultabb funkciókig, nem a szoftverkészítő, hanem a kottaíró szemszögéből tekinti át a program lehetőségeit. A szerző gyakorló szolfézstanár és lelkes Finale felhasználó, így saját tapasztalataira építve szakmailag hiteles, az egyszerű felhasználói leírásokhoz képest a gyakorlatban sokkal inkább használható részletes útmutatót állított össze.
Ez a kiadvány – melynek szakmai lektora Tősér Dániel tanár úr, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára – olyan kottázni vágyó, főként zenei pályán tevékenykedő hangszeres- és szolfézstanárok számára készült, akik a felhasznált zenei tankönyvek, munkafüzetek és egyéb kiadványok mellett szeretnék színesebbé, személyre szabottabbá tenni munkájukat különféle kottagrafikai megoldásokkal. Természetesen az említett célcsoportba nem tartozó, azonban a számítógépes kottaírás alapjaival, gyakorlati tudnivalóival közelebbi kapcsolatot kialakítani vágyók is – akik rendelkeznek bizonyos zenei alapismeretekkel – sikerrel forgathatják. 
  • Finale 2012 – A telepítéstől a kész dokumentumig

Kocsis Tamás új könyve végigvezet az installáció lépésein, megismertet bennünket a legújabb fejlesztésekkel, segít megismerni és megérteni néhány – a háttérben működő – alapfogalmat. A bemutatáson túl a felhasználók számára nagyon fontos ötleteket ad közre, és számos hasznos – ingyen letölthető – alkalmazás elérésével ismertet meg. Ez a könyv kiegészítő módon kötődik az előzőhöz. A könnyen olvasható és gördülékeny fogalmazásmód nem ismétli az előző munkát, hanem inkább a program szerkezetén vezet végig, hangsúlyozva a testre szabás lehetőségét és fontosságát a mindennapi használók számára.

 

Kocsis Tamás:
 
  • Kottakészítés a Finale 2009 programmal
    (Finale 2010 kiegészítéssel)
  • Finale 2012
    A telepítéstől a kész dokumentumig

További információ és megrendelés:
www.kota-grafika.hu
 
A könyvekről bővebben:

 

Kottakészítés a Finale 2009 programmal
(Finale 2010 kiegészítéssel)

A program ismereteinek elsajátítását sok-sok ábra és a gyakorlatban is elkészíthető kottapéldák segítik. Így mindazok, akik alapfokú zenei ismeretekkel rendelkeznek, hasznosan forgathatják ezt a 400 oldalas kiadványt, amely a Finale 2010 újdonságait is tartalmazza.
A 13 leckét magában foglaló könyv kottapéldáinak segítségével az egyszerű, egyszólamú dallamoktól a zongorakíséretes dalokon keresztül a transzponáló hangszereket is alkalmazó zenekari alkotások lekottázásáig is eljuthat az Olvasó.

Mindeközben megismerkedhet

* a Finale beviteli (kottázó) eszközeivel, s azok beírási módjaival,
* a sablonkészítés (létrehozás, bővítés) fortélyaival,
* a kijelölés és másolás technikáival,
* a segédvonalak használatával és jelentőségével,
* a Metatool technikával, vagyis a Finale bizonyos eszközeinek programozásával, s azok alkalmazási lehetőségeivel,
* a lejátszási események gyakorlatban való alkalmazásával.

Megtanulhatja továbbá

* a kottafontok letöltésével, telepítésével és használatával kapcsolatos ismereteket,
* a váltakozó ütemek elkészítését,
* az ütemszámok megjelenítésére vonatkozó utasításokat,
* kép, ábra importálását, Finale dokumentum(-részlet) exportálását,
* szólamstílusok létrehozását, alkalmazását,
* szólamok kezelését
s egyéb hasznos információkat, amelyek segítségére lehetnek kottaírási pályafutása során. 

Mindezek mellett különféle ötletekkel gazdagodhat, s megoldást találhat olyan problémákra, mint

* beállítások könyvtárba mentése,
* transzponálás,
* méretezés,
* gerendázás (gerendás hangjegyértékek csoportosítása),
* akkordokból (többszólamú zenéből) külön szólamok készítése,
* többszólamú zenéből akkord-szólam létrehozása,
* kottafejek és egyéb elemek (artikulációs, dinamikai és egyéb jelek, szövegek) cseréje,
* eltérő előjegyzés-formátum készítése,
* dallamok harmonizálása,
* szólamok egyesítése,
* szólamsor létrehozása transzponáló hangszerekkel és eltérő hangszínekkel.
 
Finale 2012 – A telepítéstől a kész dokumentumig
Ez a könyv olyan Finale felhasználók számára készült, akik a program alapszintű ismereteinek már birtokában vannak. A könyv a program telepítésétől kezdődően lépésről lépésre bemutatja, hogyan juthatunk el egy profi dokumentum (sablon) elkészítéséig. Mindeközben sok-sok beállítási lehetőséggel és életszerű, a mindennapokban használható megoldási javaslatokkal, ötletekkel, kottapéldákkal találkozhat az Olvasó. Ez a kiadvány – a 2011-es verzió mellett – tartalmazza a Finale 2012-es verzió jelentősebb fejlesztéseinek leírását is, melyeknek segítségével még hatékonyabban használhatjuk programunkat.

* A könyv több olyan ingyenesen letölthető alkalmazást is bemutat, amelyek segítségünkre lehetnek kottaírási pályafutásunk során.
* MIDI szempontból teljes áttekintést nyújt, valamint a VST hangszerhangok használatával kapcsolatosan is sok hasznos ismeretanyag került feldolgozásra.
* A hatékonyabb munkavégzés lehetőségét biztosítja 27 plug-in ismertetése.
* A nyomdai előkészítésben hasznosíthatjuk a PDF dokumentumok előállításával kapcsolatos információkat.

A kiadvány foglalkozik továbbá
* a melizmatikus énekek leírásával,
* hallásgyakorlatok elkészítésével (hangköz, hangzat, kétszólamú dallam),
* gitár- és lant-tabulatúra létrehozásával,
* AlphaNotes (az abc-s hangokat és a szolmizációs kezdőbetűket tartalmazó) kottafejek beállításával,
* a dokumentumvarázsló (Document Setup Wizard) teljes körű ismertetésével,
* az alternatív (Slash notation) kottázási módokkal,
* valamint a FinaleScript plug-in alkalmazásával.