^
Termékek
Támogatás
Frissítés
Kapcsolat
Árlista
Kottagrafika
Link

Újdonságok Ismertető Plug-In Mire jó? Demo

 

Plug-In (beépülő modulok)

A "plug-in" modulok speciális, új képességekkel ruházzák fel a Finale programot. Ilyen modulokat a Finale fejlesztőeszközével bárki írhat magának. A Finale többek között a következő modulokat tartalmazza:
Add Cue Notes = kiskották hozzáadása bármelyik vonalon, rétegen és százalékban.
Automatic Barlines = automatikus dupla ütemvonalak elhelyezése a hangnemváltásoknál és záró vonal a kotta végén.
Auto-Dynamic Placement = automatikus dinamika jelek elhelyezése bevitelnél a key velocity függvényében.
Automatic Tablature = tablatúra egyszerű készítése a kiválasztott sorokból bármely bundos hangszerre.
Band-in-a-Box = hangszerelés automatikus készítése bármely dallamra akkordjelölésekkel vagy nélkülük.
Canonic Utilities = kánon eszközök a kiválasztott részek transzformálásához (inversion, retrograde, transposition vagy ezek kombinációja). Módosító jelek elhelyezése vagy törlése a kiválasztott rész összes hangjegyére, kötőívek eltávolítása.
Cautionary Accidentals = figyelmeztető módosító jelek akár az összes hangra.
Change Font = feliratok, szöveg blokkok, elnevezések, csoport nevek globális szerkesztése.
Change Noteheads = kiválasztott kottafejek megváltoztatása.
Change to Default Whole Rests = egész szünetjelek megváltoztatása alapértelmezett jelekké.
Change to Real Whole Rests = alapértelmezett szünetjelek megváltoztatása egész szünetjelekké.
Check Range = kotta ellenőrzése megadott hangszerre kezdő, középfokú, haladó zenészek számára.
Check Region for Durations = szakaszok ellenőrzése a túl sok vagy kevés ütem szempontjából.
Classic Eighth Beams = nyolcad hangok összekötése adott szakaszon. (common time)
Clear Lyric Positioning = szövegek alapvonalának visszaállítása kijelölt szakaszon.
Clear Measure # Positioning = ütem számláló helyének visszaállítása a kijelölt szakaszon.
Command Line = szöveges parancssor a gyors hangjegy bevitelhez.
Count Items = különféle kottaelemek összeszámlálása (pl. ütem, hangjegy, artikuláció).
Create Tempo Markings = tempójelölések, melyek a visszajátszást is befolyásolják.
Easy Measure Numbers = ütemszámok egyszerű elhelyezése a kijelölt szakaszon.
Easy Repeats = ismétlések könnyű megadása.
Extract Lyrics = szöveg kigyűjtése text állományba.
Find Range = a legmélyebb és a legmagasabb hang megkeresése egy adott szakaszon.
First Ending Repeats = ismétlések első végződésének egyszerű megadása.
Global Staff/Group Attributes = kottasáv vagy csoport attribútum másolása.
MiBAC Jazz Rhythm Section Generator = zongora, basszus és dob kíséret automatikus készítése bármely dallamra akkordjelölésekkel.
Midline Stem Direction = szárirány megváltoztatása a dallam ívének követéséhez.
Move Rests = szünetjelek mozgatása másik függőleges pozícióba.
Number Repeated Measures = ismétlődő ütemek számozása.
Patterson Beams = újabb gerenda opciók a lehető legelegánsabb megjelenés érdekében.
Piano Reduction = zongora átirat készítése.
Rhythmic Subdivision = kiválasztott szakasz nyolcadokká alakítása, vagy a hangjegyek felezése.
Split Point = két kottasor közti váltópont visszaállítása a kiválasztott régióban.
Staff Set-up = partitúra összeállítás a kiválasztott hangszereknek megfelelő kulcsok, transzpozíció és nevek automatikus elhelyezésével.
TGTools = dinamikai jelek igazítása, mozgatása; vonós harmóniák egyszerű hozzáadása; visszajátszható tremoló jelölések; gyakran ismétlődő feladatok automatizálása; lejátszási effektusok hozzáadása (glissando, hairpin, trilla).
Voice 2 to Layer = 2. szólam adott rétegre történő mozgatása.
Word Extensions = szöveg kiterjesztés hozzáadása vagy kivétele.
Egyéb: Flat Beams (Add/Remove) Ledger Lines (Hide/Show) Notes and Rests (Hide/Show) Slash Flagged Grace Notes (Add/Remove)
 
A külső modulok fejlesztőinek népes tábora elérhető a link oldalon keresztül.